Úroda vo fľaškách

Úroda vo fľaškách

Liehovar pre pestovateľské pálenie ovocia v obci Močenok  je rodinnou pálenicou. Svojou svedomitou a poctivou prácou  si postupne buduje svoje postavenie medzi tradičnými slovenskými pálenicami už od roku 2011.

Pokiaľ máte aspoň  100 litrov ovocného kvasu a chuť dať si vypáliť domácu ovocnú pálenku, pálenica v Močenku by pre vás mohla byť tým správnym riešením. Používa totiž novšiu jednokotlovú technológiu, ktorá zaručuje vynikajúcu kvalitu výsledného destilátu. Vďaka tejto technológii je zaradená medzi najmodernejšie pálenice na Slovensku.

Je určená pre pestovateľov ovocia, ktorí si môžu dať svoj ovocný kvas vypáliť v legálnej pálenici, pre vlastnú spotrebu a za zníženú sadzbu spotrebnej dane z liehu, nakoľko svojpomocné vypaľovanie destilátov je podľa zákonov v SR trestné. Taktiež nie je povolená ani následná distribúcia a predaj takto vyrobeného destilátu za ktorý bola zaplatená znížená sadzba spotrebnej dane z liehu.

Prvotný nápad otvorenia pálenice pochádzal z myšlienok jedného zo súčasných spoločníkov - Tibora Holotu mladšieho.

 

Strategické umiestnenie

Majitelia pálenice hľadali vhodný región pre umiestnenie pálenice. Rozhodli sa pre obec Močenok v okrese Šaľa. Táto oblasť je význačná veľkým podielom ľudí obhospodarujúcich ornú pôdu a záhrady s prevahou ovocných stromov, hlavne marhúľ.

Pri zriadení pálenice mali majitelia na výber z dvoch existujúcich technológií pre destiláciu skvaseného ovocia. Rozhodovali sa medzi dvojkotlovou technológiou v ktorej prebieha 2-stupňová destilácia a jednokotlovou destilačnou kolónou v ktorej prebieha 4-stupňová destilácia. Obe technológie, samozrejme, majú svoje výhody i nevýhody.

Hlavnou výhodou dvojkotlovej technológie je o určité percento vyššia výdatnosť destilátu z rovnakého množstva kvasu ako pri destilácií v destilačnej kolóne. Naproti tomu pri novšej technológií –  destilačnej kolóne, je možné získať jemnejší a aromatickejší destilát ako pri dvojkotlovej technológií. Taktiež je možné povedať, že je pri nej menšia pravdepodobnosť prítomnosti metanolu vo výslednom produkte (destiláte).

 

Modernizácia

Väčšina starších páleníc je vybavená  dvoma kotlami. V praxi  to znamená, že sa kvas najprv destiluje na „hrubo“ a v druhom kotli sa potom vydestiluje finálny destilát. V Močenku sa rozhodli pre novšiu a modernejšiu technológiu aj vzhľadom na jej výhody, ktorými sú:

  • proces destilácie je energeticky menej  náročný (nižšia spotreba energie, plynu, vody)
  • proces destilácie je takmer  o 50% rýchlejší
  • technológia je menej náročnejšia na obsluhu a teda s menšou pravdepodobnosťou zlyhania ľudského faktora
  • technológia umožňuje získať kvalitnejší destilát z hľadiska jeho senzorických vlastností – výsledný destilát obsahuje okrem etanolu stopové množstvo sprievodných látok, ktoré sa podieľajú na vyváženej harmonickej chuti a vôni destilátu, ktorá zodpovedá ovociu z ktorého sa alkohol destiloval

 

Kvalita na prvom mieste

Ako palivo sa väčšinou používa plyn, rad starších páleníc však používa ešte pevné palivá (uhlie, drevo) a existuje niekoľko páleníc, ktoré kúria elektrinou. Konštrukcia takýchto zariadení, ich riadiace prvky a vykurovacie médiá ako elektrina a plyn, zaisťujú veľmi plynulý priebeh destilácie. Plynulosť destilácie je popri dobrom kvase základom kvalitného destilátu.

V pálenici v obci Močenok, ktorá  je v prevádzke už 3 roky je k dispozícií destilačná kolóna, ktorá je vyrobená z medi a s nerezoocelových komponentov. Objem destilačného kotla je 300 litrov.

V septembri 2014 bola v pálenici dokonca uvedená do prevádzky pre veľký záujem pestovateľov a pre pribúdajúce množstvá ovocných kvasov nová destilačná kolóna s objemom  900 litrov.

ako do pálenice v močenkuAko sa k nám dostanete?

Pozrite si videá s trasami ciest do pálenice v Močenku z rôznych smerov - pozrieť videá

 

Čo o nás hovoria zákazníci?

"V pálenici my vždy ochotne poradia a ich výrobky sú na veľmi vysokej úrovni. Chodím sem už od začiatku a vždy som bol spokojný. Treba vyskúšať, určite vám radi vo všetkom vyhovejú, u mňa to tak vždy bolo"

Peter, Močenok

"Pálenica naozaj na úrovni. Máte istotu, že destilát ktorý vám dajú je naozaj z vašeho ovocia. taktiež technológia je super. Dostal som aj inštruktáž, ako ich kotle fungujú :)."

Tono, Nitra

Informácie o novinkách

Vyrobené 2010 - 2024