Príbeh pálenice v Močenku

Príbeh pálenice v Močenku

Prečo vlastne pálenica?

Prvotný nápad otvorenia pálenice pochádzal z myšlienok jedného zo súčasných spoločníkov - Tibora Holotu ml..

Myšlienka na otvorenie pálenice sa odvíjala od skutočnosti, že Tibor H. ml. niekoľko rokov pôsobil v spoločnosti, ktorá sa zaoberala realizáciou a rekonštrukciou zariadení pre pálenice, a preto dôkladne poznal celý princíp fungovania takýchto zariadení.

 

 
mapka

Výber regiónu

Spoločne s ostatnými súčasnými majiteľmi pálenice sme hľadali vhodný región pre umiestnenie spomínanej pálenice. Nakoniec sme sa rozhodli pre obec Močenok s najväčším katastrom na Slovensku.

Táto oblasť je význačná veľkým podielom ľudí obhospodarujúcich pôdu, ktorí by mohli byť potenciálny zákazníci našej pálenice.

 

 
vyber technologie

Výber technológie

Pri zriadení pálenice sme mali na výber z dvoch existujúcich technológií pre destiláciu skvaseného ovocia. Rozhodovali sme sa medzi:

  • dvojkotlovou technológiou, v ktorej prebieha 2 stupňová destilácia
  • destilačnou kolónou, v ktorej prebieha 4 stupňová destilácia

Obe spomínané technológie majú svoje výhody i nevýhody. Hlavnou výhodou dvojkotlovej technológie je výdatnosť destilátu z rovnakého množstva ako by bolo destilované v destilačnej kolóne.

Naproti tomu, v destilačnej kolóne je možné získať jemnejší a aromatickejší destilát oproti dvojkotlovej technológií. Taktiež je možné povedať, že je pri nej menšia pravdepodobnosť prítomnosti metanolu vo výslednom produkte (destiláte). Preto voľba padla na 4 stupňovú destilačnú kolónu.

Viac info o našich zariadeniach

 

Výstavba pálenice

I. etapa (rok 2010)

Vyčistenie terénu, úprava pôvodného stavu a výstavba budovy pálenice

II. etapa (rok 2011)

Osadenie 1. zariadenia – 300 litrová destilačná kolóna

III. etapa ( 20.10. 2011)

Spustenie prevádzky

IV. etapa (rok 2013)

Úprava vstupu do areálu

V. etapa (1.9. 2013)

Osadenie 2. zariadenia – 750 (900) litrová destilačná kolóna

ako do pálenice v močenkuAko sa k nám dostanete?

Pozrite si videá s trasami ciest do pálenice v Močenku z rôznych smerov - pozrieť videá

 

Čo o nás hovoria zákazníci?

"V pálenici my vždy ochotne poradia a ich výrobky sú na veľmi vysokej úrovni. Chodím sem už od začiatku a vždy som bol spokojný. Treba vyskúšať, určite vám radi vo všetkom vyhovejú, u mňa to tak vždy bolo"

Peter, Močenok

"Pálenica naozaj na úrovni. Máte istotu, že destilát ktorý vám dajú je naozaj z vašeho ovocia. taktiež technológia je super. Dostal som aj inštruktáž, ako ich kotle fungujú :)."

Tono, Nitra

Informácie o novinkách

Vyrobené 2010 - 2024